Over mij

Home
Over mij

Over mij

 

Het begon allemaal op 22 juli 1985, toen ik in Helmond werd geboren. Na in Helmond de basisschool en de havo te hebben doorlopen heb ik in Eindhoven twee Hbo-opleidingen afgerond. Daarna heb ik een jaar in Londen gewoond en gestudeerd, waar ik een master heb behaald. Toen ik terugkwam in Nederland ben ik (parttime) aan een pre-master en master bestuurskunde begonnen op de Universiteit van Tilburg en momenteel rest alleen nog mijn afstudeeronderzoek.

In 2006 ben ik politiek actief geworden binnen de PvdA en heb ik me gekandideerd voor de Statenverkiezingen van 2007. Helaas werd ik ondanks een verkiesbare 14e plek op de kandidatenlijst geen Statenlid vanwege de tegenvallende verkiezingsuitslag. Kort na de verkiezingen van 2007 ben ik toegetreden tot het gewestbestuur van de PvdA Brabant, waar ik tot en met 2011 – o.a. als secretaris – zitting in heb gehad.

Bij de Statenverkiezingen in 2011 werd ik wel tot Statenlid verkozen. In de Statenfractie ben ik begonnen als woordvoerder mobiliteit (OV, infrastructuur) en provinciale sociale en culturele uitvoeringsorganisaties en als fractiesecretaris/penningmeester. Later werd ik ook woordvoerder financiën, vicefractievoorzitter en uiteindelijk fractievoorzitter. Voor de Statenverkiezingen van maart 2015 werd ik door de Brabantse PvdA-leden gekozen als lijsttrekker. Ondanks een uitstekende campagne verloren we door de landelijke tendens helaas 3 van onze 7 zetels in Provinciale Staten. Het lukte ons echter wel om na 4 jaar oppositie weer in de coalitie te komen. We zijn zeer tevreden dat we onze voorkeurscoalitie hebben kunnen realiseren met VVD, SP en D66.

Meer informatie over wat ik in 4,5 jaar Statenlidmaatschap voor elkaar heb gekregen is te zien bij ‘Fractievoorzitter Statenfractie’.

Sinds 2007 ben ik (met enkele kleine onderbrekingen) bestuurslid van de PvdA Helmond. Momenteel ben ik als vicevoorzitter verantwoordelijk voor de samenwerking met de PvdA-afdelingen in de Peelregio en andere partijen in Helmond. In de raadsperiode 2010-2014 was ik als burgercommissielid actief binnen de raadsfractie.

Samen met mijn vriendin Gaby (gemeenteraadslid voor D66 in Helmond) woon ik in de Helmondse wijk Brandevoort. Tot april 2014 zat ik samen met mijn broer Paul (fractievoorzitter voor GroenLinks) in Provinciale Staten, sindsdien is Paul voor GroenLinks wethouder van Helmond.  Tussen 2012 en 2015 was ik werkzaam als politiek medewerker bij de PvdA Tweede Kamerfractie. Daarbij was ik verantwoordelijk voor de onderwerpen energie, klimaat, luchtvaart, natuur, water en ruimtelijke ordening. Sinds 2015 ben ik werkzaam als strategisch adviseur bij de gemeente Valkenswaard.

Stijn Smeulders PvdA Brabant

Stijn Smeulders

Fractievoorzitter Statenfractie PvdA Brabant


FB Facebook

Connect op Facebook


LIn LinkedIn

Bekijk mijn CV

Delen
Stijn Smeulders Twitter-feed

Weet wat er speelt. Volg Stijn Smeulders op Twitter!