Fractievoorzitter Statenfractie

Home
Fractievoorzitter Statenfractie

Fractievoorzitter Statenfractie

 

In mei 2015 was ik als onderhandelaar nauw betrokken bij de totstandkoming van de coalitie met VVD, SP en D66. Deze coalitiesamenstelling is voor Brabant historisch, aangezien het CDA voor het eerst geen zitting heeft in het Brabantse provinciebestuur. Na korte coalitieonderhandelingen presenteerde ik samen met de lijsttrekkers van deze partijen het provinciale bestuursakkoord Beweging in Brabant.

Na de installatie van de nieuwe PvdA-fractie in maart 2015 werd ik door de fractie wederom tot fractievoorzitter gekozen. Mijn portefeuilles blijven inhoudelijk hetzelfde als voor de verkiezingen.

Vanaf januari 2015 heb ik als lijsttrekker leiding gegeven aan de campagne voor de Statenverkiezingen van 18 maart  2015. Dit was mijn derde Statencampagne. Helaas verloren we in Brabant ondanks een enthousiaste campagne met veel media-aandacht door het landelijke sentiment 3 van onze 7 zetels in Provinciale Staten. Wel heeft de PvdA ten opzichte van veel andere provincies relatief gezien goed gescoord in Brabant.

In oktober 2014 werd ik na een lijsttrekkersverkiezing door de Brabantse PvdA-leden met een ruime meerderheid van de stemmen tot lijsttrekker gekozen.

Sinds 1 september 2014 ben ik fractievoorzitter van de Statenfractie. Ik heb Henk Leenders opgevolgd die de Statenfractie verliet om Kamerlid te worden.

Vanaf april 2013 was ik 1,5 jaar vice-fractievoorzitter, ook als opvolger van Henk Leenders. Henk werd fractievoorzitter toen Annegien Wijnands voor het wethouderschap van de gemeente Nuenen koos.

Begin 2013 heb ik het woordvoerderschap financiën op me genomen.

Vanaf het begin van de Statenperiode ben ik lid van de Commissie Mobiliteit & Financiën als woordvoerder mobiliteit, oftewel openbaar vervoer, wegen en luchthavens. Tevens ben ik lid van de Commissie Cultuur & Samenleving, waar ik het woord voer over de provinciale culturele en sociale uitvoeringsorganisaties. Daarnaast ben ik direct na de verkiezingen als secretaris/penningmeester in het fractiebestuur gekozen.

Op 2 maart 2011 werd ik gekozen tot lid van Provinciale Staten. Bij de verkiezingen stond ik op de 6e plek van de kandidatenlijst.

Als woordvoerder mobiliteit & sociale en culturele uitvoeringsorganisaties heb ik de volgende initiatieven genomen:

November 2011

Motie OV-reiskosten 16- en 17-jarigen
Minderjarige MBO’ers konden geen gebruik maken van een OV-studentenkaart, wat voor ons reden was om het initiatief te nemen voor een provinciale kortingsregeling, waarmee alle 16- en 17-jarigen Brabanders in Brabant voor een vast laag bedrag per maand met de bus kunnen reizen.

Januari 2012

Motie zelfstandig Omroep Brabant
Provinciale Staten spraken met oog op de landelijke discussie over het voortbestaan van de regionale omroepen uit voorstander te zijn van een onafhankelijk Omroep Brabant met een eigen TV-zender, eigen redactie in Brabant en eigen programmering. Ook werd de gedeputeerde opgedragen hiervoor te lobbyen in Den Haag.

Juni 2012

Motie Brabantse Vlag
Om het Brabantgevoel te ondersteunen en de gemeenten een ludiek signaal te geven dat het belangrijk is de Brabantse identiteit nadrukkelijker uit te dragen, kregen alle gemeenten 3 Brabantse vlaggen van de provincie met het verzoek van de Commissaris van de Koning deze op te hangen bij de gemeentehuizen.

Juni 2012

Motie behoudt van het nachtnet
We hebben ervoor gezorgd dat het nachtnet (op vrijdag en zaterdag) tussen de Brabantse steden en de Randstad bleef bestaan. Dit ondanks dat Gedeputeerde Staten van plan waren te stoppen met het nachtnet. Om het nachtnet op de rails te houden hebben we nauw samengewerkt met de PvdA-fracties in de op het nachtnet aangesloten gemeenten.

September 2012

Moties ondersteuning buurtbussen & arbeidsvoorwaarden chauffeurs
Bij de behandeling van de OV-visie hebben we succesvol aandacht gevraagd voor de arbeidsvoorwaarden van de buschauffeurs als het Brabantse busvervoer naar een andere aanbieder zou overgaan. Ook hebben we betere ondersteuning van de (vrijwillige) buurtbusorganisaties afgedwongen.

November 2012

Motie elektrificatie Maaslijn
We hebben het initiatief genomen om de Maaslijn (treinverbinding Venlo – Nijmegen, door Oost-Brabant) te elektrificeren en deels te verdubbelen. Uiteindelijk is dit streven geslaagd en hebben naast Brabant ook het Rijk en de provincies Limburg en Gelderland ingestemd met elektrificatie van de Maaslijn.

Februari 2013

Motie tegen Belgische wegenvignet
Op ons initiatief heeft Provinciale Staten zich uitgesproken tegen het Belgische voornemen een wegenvignet in te voeren voor buitenlanders. Als gevolg van onze motie hebben Gedeputeerde Staten hiervoor een lobby opgestart richting Den Haag en de Belgische overheid. Inmiddels is het Belgische wegenvignet van de baan.

Juni 2013

Motie extra geld voor Sensoor
Sensoor (organisatie voor telefonische hulpverlening) heeft door deze motie 300.000 euro extra gekregen om haar diensten in 2014 voort te kunnen zetten, dit met het oog op de integratie van de Brabantse Sensoor-organisatie in een landelijke organisatie voor telefonische hulpverlening.

November 2013

Motie herijken van de door de provincie gebruikte verkeersmodellen
De provincie heeft de laatste jaren bij veel plannen voor nieuwe infrastructuur gebruik gemaakt van onrealistische groeiprognoses. Hierdoor werden plannen gemaakt voor wegen die niet noodzakelijk waren. Op ons initiatief worden de verkeersmodellen van de provincie herijkt onder begeleiding van een team van onafhankelijke deskundigen.

Februari 2014

Motie geen extra giftreinen over Brabantse spoor
Provinciale Staten hebben zich op ons initiatief uitgesproken tegen extra giftreinen (brandbare en toxische stoffen) over het Brabantse spoor als er in Duitsland (gedurende 7 jaar) aan de aansluiting op de Betuweroute wordt gewerkt.

Stijn Smeulders PvdA Brabant

Stijn Smeulders

Fractievoorzitter Statenfractie PvdA Brabant


FB Facebook

Connect op Facebook


LIn LinkedIn

Bekijk mijn CV


Delen
Stijn Smeulders Twitter-feed

Weet wat er speelt. Volg Stijn Smeulders op Twitter!